Sportovní masáž


Již z dávné historie je známé využití masáže k regeneraci a odstranění únavy, což potvrzují deníky a poznámky mořeplavců a cestovatelů, kteří na svých cestách navštívili různé národy a kontinenty.

Z Egypta pocházení první písemné zmínky o masáži z Ebersova papyru, který je některými badateli datován až do doby 5000 let př.n.l.. V tomto papyru je masáž uváděna jako jeden z mnoha léčebných systémů.

V Číně se masáže využívalo nejen jako léčebné techniky, ale hlavně jako prevence různých onemocnění. V těchto souvislostech byla kombinována s dalšími technikami jako jsou gymnastika, fytoterapie (bylinná léčba), baňková masáž, moxování a akupunktura. První zdroje o masáži z této oblasti se připisují až do 4.tisiciletí př.n.l..

Masáže k regeneraci a relaxaci využívali i další kultury jako byli Asyřané, Babyloňané, Peršané a posléze Řekové a Římané. Claudius Galenus, slavný římský lékař, již ve své době využíval speciálních technik masáží k přípravě gladiátorů (bojovníků v aréně) k zápasu. Již v této době rozeznával masáž přípravnou, která byla prováděna před zápasem a masáž k odstranění únavy pro regeneraci a navracení sil.


Účinky


Masáž osvěžuje tělo, cévy, pokožku a klouby, posiluje také nervy a vyvolává blahý pocit zdraví, čistoty a štěstí, ženy ji mají zvláště rády, jelikož masáž omlazuje.

Masáž patří do našeho života jako návštěva kadeřníka. Výsledek je sice méně vidět, ale stojí za to.

Masáž je uspořádaný soubor vhodných a předem daných masážních hmatů, pomáhajících jedinci odstranit únavu, nebo se připravit na určitý výkon.

  • Osvědčená technika prevence onemocnění pohybového aparátu
  • Zlepšuje fyzický i psychický stav organizmu
  • Pomáhá při prokrvení a výměně látek ve svalech
  • Účinně se používá při regeneraci organismu
  • Psychické uvolnění a relaxace
  • Zlepšení tělesné výkonnosti


Ceník


Typ Délka Cena
Sportovní rekondiční masáž částečná 30 minut 250,- Kč
Sportovní rekondiční masáž celková 90 minut 750,- Kč